IQ là gì? Chỉ Số Thông Minh IQ Phản Ánh Gì?

Chỉ số IQ Intelligent Qoutient là một loại điểm số tiêu chuẩn cho biết mức độ cao hơn hoặc thấp hơn bao nhiêu, trong nhóm đồng đẳng của cá nhân đó về khả năng trí tuệ. Điểm của nhóm đồng đẳng là IQ 100; điều này thu được bằng cách áp dụng cùng một phép thử cho rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp kinh tế – xã hội trong xã hội và lấy giá trị trung bình.

Thuật ngữ “IQ” được đặt ra vào năm 1912 bởi nhà tâm lý học William Stern liên quan đến thuật ngữ tiếng Đức Intelligenzquotient. Vào thời điểm đó, chỉ số IQ được biểu thị bằng tỷ số giữa tuổi trí tuệ và tuổi theo thứ tự thời gian x 100. Vì vậy, nếu một cá nhân 10 tuổi có tuổi trí tuệ là 10, thì chỉ số IQ của họ sẽ là 100. Tuy nhiên, nếu tuổi trí tuệ của họ lớn hơn so với tuổi theo thứ tự thời gian (ví dụ: 12 thay vì 10), thì chỉ số IQ của họ sẽ là 120. Tương tự, nếu tuổi trí tuệ của họ thấp hơn tuổi theo thứ tự thời gian, thì chỉ số IQ của họ sẽ thấp hơn 100.

Khi các bài kiểm tra IQ hiện tại được phát triển, điểm trung bình của mẫu chuẩn được xác định là IQ 100; và độ lệch chuẩn (một khái niệm thống kê mô tả độ phân tán trung bình) lên hoặc xuống được định nghĩa là, ví dụ, 16 hoặc 24 điểm IQ lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100.

Những cá nhân đạt điểm số trong 2% dân số cao nhất và xã hội chấp nhận nhiều bài kiểm tra khác nhau, miễn là chúng đã được tiêu chuẩn hóa và quy chuẩn, và được các hiệp hội tâm lý học chuyên nghiệp chấp thuận. Hai trong số các bài kiểm tra IQ nổi tiếng nhất là ‘Stanford-Binet’ và ‘Cattell’ (được giải thích chi tiết hơn bên dưới). Trên thực tế, đủ điều kiện trong 2% hàng đầu có nghĩa là đạt 132 điểm trở lên trong bài kiểm tra Stanford-Binet hoặc 148 điểm trở lên trong bài kiểm tra tương đương Cattell.

Xem thêm:

Cách đo lường kiểm tra trí thông minh IQ

Các bài kiểm tra IQ được thiết kế để đo lường trí thông minh kết tinh và chất lỏng . Trí thông minh kết tinh liên quan đến kiến ​​thức và kỹ năng bạn đã có được trong suốt cuộc đời trong khi trí thông minh linh hoạt là khả năng suy luận, giải quyết vấn đề và hiểu thông tin trừu tượng.

Trí thông minh của chất lỏng được coi là độc lập với việc học và có xu hướng suy giảm ở tuổi trưởng thành sau này. Mặt khác, trí thông minh được kết tinh có liên quan trực tiếp đến học tập và kinh nghiệm và có xu hướng tăng lên khi con người lớn lên.

Các bài kiểm tra IQ được thực hiện bởi các nhà tâm lý học được cấp phép. Có nhiều loại bài kiểm tra trí thông minh khác nhau , nhưng nhiều loại bao gồm một loạt bài kiểm tra phụ được thiết kế để đo khả năng toán học, kỹ năng ngôn ngữ, trí nhớ, kỹ năng suy luận và tốc độ xử lý thông tin.

Điểm số của các bài kiểm tra phụ này sau đó được kết hợp để tạo thành điểm IQ tổng thể. Một số bài kiểm tra IQ phổ biến nhất được sử dụng ngày nay bao gồm:

  • Thang đo trí tuệ người lớn Wechsler dành cho người lớn
  • Thang đo trí thông minh Wechsler cho trẻ em
  • Thang đo trí tuệ Stanford-Binet
  • Pin Đánh giá Kaufman dành cho Trẻ em
  • Hệ thống đánh giá nhận thức
  • Thang đo khả năng khác biệt
  • Các bài kiểm tra của Woodcock-Johnson về khả năng nhận thức

Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi mọi người thường nói về chỉ số IQ trung bình, thấp và thiên tài, không có bài kiểm tra IQ duy nhất.

Nhiều bài kiểm tra khác nhau đang được sử dụng ngày nay bao gồm Stanford-Binet đã đề cập ở trên và Thang đo trí tuệ người lớn Wechsler, cũng như các bài kiểm tra Woodcock-Johnson về khả năng nhận thức. Mỗi bài kiểm tra riêng lẻ khác nhau về chính xác những gì được đo, cách nó được cho điểm và cách những điểm số này được diễn giải.

Tranh cãi về chỉ số IQ

Kể từ khi bắt đầu những bài kiểm tra đầu tiên về trí thông minh, cả học giả và nhà tâm lý học ngồi ghế bành đã tranh luận về sự khác biệt trong trí thông minh, bao gồm cả mối liên hệ có thể có giữa IQ và chủng tộc.

Ngoài mối liên hệ giữa chủng tộc và chỉ số IQ, mọi người cũng đã cố gắng kết nối sự chênh lệch về chỉ số IQ với các yếu tố khác như sự khác biệt về giới tính và quốc tịch.

Một yếu tố quan trọng cũng cần lưu ý là nhìn chung, điểm số IQ đã tăng trên toàn thế giới, một hiện tượng được gọi là hiệu ứng Flynn.

Cuộc đua và Điểm IQ

Trong những năm 1920, Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng bài kiểm tra IQ trên các tân binh và nhận thấy rằng các nhóm dân cư khác nhau cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm về điểm IQ trung bình. Những phát hiện như vậy đã giúp thúc đẩy phong trào ưu sinh và những người ủng hộ sự phân biệt chủng tộc.

Cuốn sách The Bell Curve năm 1994 đã khơi lại tranh luận và tranh cãi, vì cuốn sách đã thúc đẩy quan điểm rằng sự khác biệt giữa các nhóm chủng tộc về điểm IQ trung bình phần lớn là kết quả của di truyền. Các nhà phê bình cho rằng sự khác biệt nhóm như vậy chính xác hơn là sản phẩm của các biến môi trường.

Những tranh luận như vậy về chủng tộc và chỉ số thông minh là sự phản ánh bản chất lâu đời so với tranh luận nuôi dưỡng . Một số tính trạng, đặc điểm và khả năng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi di truyền hay nguyên nhân môi trường? Những người tin rằng chủng tộc là yếu tố quyết định chỉ số IQ đang đứng về phía tự nhiên, cho rằng khả năng di truyền là yếu tố quyết định chính của chỉ số IQ.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong khi di truyền đóng vai trò quyết định trí thông minh, thì các yếu tố môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng.

Yếu tố môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng. Một số yếu tố có liên quan đến sự khác biệt giữa các nhóm về điểm IQ trung bình bao gồm giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng, tình trạng kinh tế xã hội, thành kiến ​​trong thử nghiệm và tình trạng thiểu số.

Đáp lại, Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ đã thành lập một đội đặc nhiệm do nhà tâm lý học Ulric Neisser dẫn đầu để điều tra những tuyên bố của cuốn sách. Họ không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào để hỗ trợ giải thích di truyền về sự khác biệt điểm kiểm tra giữa người da đen và người da trắng. Thay vào đó, họ tuyên bố rằng tại thời điểm hiện tại, không có lời giải thích nào về sự khác biệt đó.

Quốc tịch Sự khác biệt trong Chỉ số IQ Trung bình

Các nghiên cứu về khả năng nhận thức quốc gia cho thấy có sự khác biệt về điểm số IQ giữa các quốc gia khác nhau. Các nghiên cứu như vậy vẫn còn hạn chế, nhưng một số khám phá về chủ đề này đã được tiến hành bằng cách tạo ra các ước tính về chỉ số IQ trung bình cho các quốc gia khác nhau. Những khác biệt này có thể liên quan phần lớn đến những ảnh hưởng từ môi trường như các yếu tố kinh tế xã hội, tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ giáo dục và tuổi thọ.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Richard Lynn và Tatu Vanhanen, Hồng Kông có chỉ số IQ trung bình cao nhất là 108 trong khi Guinea Xích đạo có chỉ số thấp nhất là 59. Chỉ số IQ trung bình của một số quốc gia khác bao gồm Hoa Kỳ là 98, Vương quốc Anh là 100, và Ý tại 102.

Sự khác biệt về giới tính trong chỉ số IQ trung bình

Trong những năm qua, một số nhà nghiên cứu đã lập luận rằng nam hay nữ đều có lợi thế hơn về chỉ số IQ trong khi những người khác lại cho rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ.

Một nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù không có sự khác biệt trung bình về điểm số IQ giữa nam giới và phụ nữ, nhưng có xu hướng thay đổi nhiều hơn về điểm số IQ ở nam giới.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có sự khác biệt nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ bằng lời nói và không gian, với phụ nữ thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ bằng lời nói và nam giới thực hiện tốt hơn trong một số nhiệm vụ khả năng không gian. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng sự chênh lệch này chỉ một phần do sự khác biệt về mặt sinh học và còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa, kinh nghiệm và giáo dục.

Điểm IQ trung bình có ý nghĩa như thế nào đối với bạn

Mặc dù một số khái quát hạn chế có thể được thực hiện liên quan đến điểm IQ trung bình của bạn, hãy ghi nhớ những điều sau:

Nó có nghĩa là bạn có kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề ở mức trung bình. Điểm IQ của bạn có thể là một chỉ số tổng quát tốt về khả năng suy luận và giải quyết vấn đề của bạn , nhưng nhiều nhà tâm lý học cho rằng những bài kiểm tra này không nói lên toàn bộ câu chuyện.

Điểm IQ trung bình có thể không nói lên toàn bộ câu chuyện về khả năng của bạn. Một vài thứ họ không đo lường được là kỹ năng thực tế và tài năng. Bạn có thể có chỉ số IQ trung bình, nhưng bạn cũng có thể là một nhạc sĩ vĩ đại, một nghệ sĩ sáng tạo, một ca sĩ đáng kinh ngạc hoặc một người đam mê máy móc. Nhà tâm lý học Howard Gardner đã phát triển một lý thuyết về nhiều trí thông minh được thiết kế để giải quyết sự thiếu sót nhận thức được này trong các quan niệm phổ biến về IQ. 5
Điểm IQ không nhất thiết phải được đặt bằng đá. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng điểm số IQ có thể thay đổi theo thời gian. Một nghiên cứu đã xem xét chỉ số IQ của các đối tượng thanh thiếu niên trong giai đoạn đầu tuổi vị thành niên và sau đó bốn năm sau đó một lần nữa. Kết quả cho thấy điểm số chênh lệch tới 20 điểm trong khoảng thời gian bốn năm đó. 6
Một số chuyên gia cho rằng EQ có thể quan trọng hơn cả IQ. Các bài kiểm tra IQ cũng không giải quyết được những vấn đề như mức độ tò mò của bạn về thế giới xung quanh và mức độ hiểu và quản lý cảm xúc của bạn. Một số chuyên gia, bao gồm cả nhà văn Daniel Goleman, cho rằng trí tuệ cảm xúc (thường được gọi là EQ) thậm chí có thể quan trọng hơn IQ . Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mặc dù có chỉ số IQ cao thực sự có thể mang lại cho con người lợi thế trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng điều đó chắc chắn không có gì đảm bảo cho sự thành công trong cuộc sống.

Kết luận

Đừng căng thẳng nếu bạn không phải là ” thiên tài ” – đại đa số mọi người cũng không phải là thiên tài. Thay vào đó, hầu hết mọi người ở đâu đó trong phạm vi 15 điểm của điểm IQ trung bình.

Giống như việc có chỉ số IQ cao không đảm bảo thành công, chỉ số IQ trung bình hoặc thấp không đảm bảo sự thất bại hay tầm thường. Các yếu tố khác như làm việc chăm chỉ, khả năng phục hồi , kiên trì và thái độ tổng thể là những phần quan trọng của câu đố.

… …testiqfree

Viết một bình luận