Chỉ Số IQ Trung Bình Của Người Việt Nam Là Bao Nhiêu?

Việt Nam là một đất nước có một tương lai tuyệt vời. Các cơ quan chức năng của Việt Nam rất coi trọng vị thế của họ trên thị trường tài chính quốc tế. Họ muốn thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước. Để làm được điều này, các quan chức Việt Nam đã chuyển sang MSCI Inc. Mức độ thông minh cao độc nhất vô nhị. Dưới đây là chỉ số IQ trung bình của người Việt Nam và IQ trung bình trên Thế Giới!

Chỉ số IQ của người bình thường

  • Từ 115- 130 thuộc loại trẻ thông minh.
  • Từ 130- 145 rất thông minh.
  • Chỉ sốIQ lớn hơn 145 là thiên tài.

Chỉ số IQ trung bình của người Việt Nam: 94

Hầu hết các trang web kiểm tra IQ đều dựa trên toàn bộ số lượng người kiểm tra, có một vấn đề: kết quả phụ thuộc vào thành phần của những người kiểm tra và kết quả rất khó so sánh nếu không có. . biết các thành phần có khác nhau không và nó khác nhau như thế nào.

Có thể thấy rằng, hiện tại, Việt Nam có 24,4% dân số sử dụng web (tỷ lệ gần 21 triệu người), trong mọi trường hợp, 34 quốc gia bình thường (chủ yếu là châu Âu) ở trên có 59,46%. phổ biến sử dụng web (cao hơn nhiều lần so với VN). Điều này dẫn đến một cảm nhận không thể phủ nhận: chỉ số thông minh bình thường của mạng trực tuyến của họ sẽ gần với chỉ số thông minh bình thường của quốc gia hơn là Việt Nam.

Kết quả trên là ổn định với suy luận này, chỉ số IQ trung bình của Việt Nam là 94, trong khi chỉ số IQ bình thường của 34 quốc gia với 602 nghìn cá nhân là 97,95 tập trung nhiều hơn so với của chúng ta, nhưng chỉ số IQ của họ trên mạng và chúng ta có thể so sánh.

Chỉ số IQ trung bình trên thế giới

Chỉ số IQ trên thế giới

Chỉ số IQ trên thế giới

… …testiqfree

Viết một bình luận