Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Chính sách bảo mật tại TestIQFree.com

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như: Tên, email, website theo như người truy cập cung cấp.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm

Thông tin cá nhân

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Kết quả bài kiểm tra

Kết quả bài kiểm tra Test IQ hay Test EQ hoàn toàn được giữ bí mật và sẽ không ai biết ngoài bạn!

Đa ngôn ngữ

Chúng tôi là một website chuyên cung cấp bài test iq miễn phí hiện đang khả dụng với một số ngôn ngữ khác nhau như: Tiếng Việt, Tiếng Ba Lan, Tiếng Hà Lan.